سوئیچ ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960S-F24PS-L

  سوئیچ PoE سیسکو WS-C2960S-F24PSL که دارای 24 پورت Fast Ethernet 10/100 و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  LAN base است و از  قابلیت Stackable و PoE با توان خروجی 370 وات نیز پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : WS-C2960X-24PS-L

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C2960S-F24TS-L

  سوئیچ سیسکو WS-C2960S-F24TS-L که دارای 24 پورت Fast Ethernet 10/100 و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  LAN base است و از قابلیت Stackable نیز پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : WS-C2960X-24TS-L

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C2960S-F24TS-S

  سوئیچ سیسکو WS-C2960S-F24TS-S که دارای 24 پورت Fast Ethernet 10/100 و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  LAN Lite است و از قابلیت Stackable نیز پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : WS-C2960X-24TS-LL

سوئیچ ۴۸ پورت سیسکو Cisco WS-C2960S-F48TS-L

  سوئیچ سیسکو WS-C2960S-F48TS-L که دارای 48 پورت Fast Ethernet 10/100 و چهار آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  LAN base است و از قابلیت Stackable پشتیبانی می کند

سوئیچ ۴۸ پورت سیسکو Cisco WS-C2960S-F48TS-S

  سوئیچ سیسکو WS-C2960S-F48TS-S که دارای 48 پورت Fast Ethernet 10/100 و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ نیز LAN Lite است سوئیچ جایگزین : WS-C2960X-48TS-LL

سوئیچ ۴۸ پورت فول PoE سیسکو Cisco WS-C2960S-F48FPSL

سوئیچ فول PoE سیسکو WS-C2960S-F48FPS-L که دارای 48 پورت Fast Ethernet 10/100 و چهار آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  LAN base است و از  قابلیت Stackable و PoE با توان خروجی 740 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ جایگزین : WS-C2960X-48FPS-L

سوئیچ ۴۸ پورت فول PoE سیسکو Cisco WS-C2960S-F48LPSL

5,500,000 تومان

  سوئیچ فول PoE سیسکو WS-C2960S-F48FPS-L که دارای 48 پورت Fast Ethernet 10/100 و چهار آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  LAN base است و از  قابلیت Stackable و +PoE با توان خروجی 370 وات نیز پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : WS-C2960X-48LPS-L

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت +poe سیسکو WS-C2960S-F48FPS-L

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت +poe سیسکو WS-C2960S-F48FPS-L که یک سوئیچ فعال در لایه دوم است و همچنین قابلیت استک شدن دارد و دارای 128 مگابایت حافظه (DRAM) و 64 مگابایت فلش است.