سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960XR-24PD-I

  سوئیچ سیسکو WS-C2960XR-24PD-l که دارای 24 پورت اترنت 10/100/1000 PoE و دو آپلینک +SFP با سرعت ده گیگابایت است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Lite است و از قابلیت Stackable و PoE با توان خروجی 370 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960XR-24PS-I

  سوئیچ سیسکو WS-C2960XR-24PS-I که دارای 24 پورت اترنت 10/100/1000 PoE و چهار آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Lite است و از قابلیت Stackable و PoE با توان خروجی 370 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C2960XR-24TD-l

  سوئیچ سیسکو WS-C2960XR-24TDl که دارای 24 پورت اترنت 10/100/1000 و دو آپلینک +SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Lite است و از قابلیت Stackable پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C2960XR-24TS-I

سوئیچ سیسکو WS-C2960XR-24TS-I که دارای 24 پورت اترنت 10/100/1000 و چهار آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم و سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Lite است و از قابلیت Stackable نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960XR-48LPD-I

  سوئیچ سیسکو WS-C2960XR-48LPD-I که دارای 48 پورت اترنت 10/100/1000 PoE و دو آپلینک +SFP با سرعت 10 گیگابایت است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Lite است و از قابلیت Stackable و  PoE با توان خروجی370 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960XR-48LPS-I

  سوئیچ سیسکو WS-C2960XR-48LPS-I که دارای 48 پورت اترنت 10/100/1000 PoE و دو آپلینک +SFP با سرعت 10 گیگابایت است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Lite است و از قابلیت Stackable و  PoE با توان خروجی 370 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت سیسکو Cisco WS-C2960XR-48TD-I

  سوئیچ سیسکو WS-C2960XR-48TD-I که دارای 48 پورت اترنت 10/100/1000 و دو آپلینک +SFP با سرعت 10 گیگابایت است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Lite است و از قابلیت Stackable پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت سیسکو Cisco WS-C2960XR-48TS-l

  سوئیچ سیسکو WS-C2960XR-48TSI که دارای 48 پورت اترنت 10/100/1000 و چهار آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Lite است و از قابلیت Stackable پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت فول PoE سیسکو Cisco WS-C2960XR-48FPD-I

  سوئیچ سیسکو WS-C2960XR-48FPD-I که دارای 48 پورت اترنت 10/100/1000 +PoE و دو آپلینک +SFP با سرعت 10 گیگابایت است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Lite است و از قابلیت Stackable و  PoE با توان خروجی 740 وات پشتیبانی می کند