سوئیچ ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3560V2-24PS-E

  سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24PS-E که دارای 24 پورت اترنت 10/100 PoE و دو پورت آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ نیز IP Services است و از قابلیت PoE با توان خروجی 370 وات پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : WS-C3650-24PS-E

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3560V2-24TS-E

  سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24TS-E که دارای 24 پورت اترنت 10/100 و دو پورت آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ نیز IP base است سوئیچ جایگزین : WS-C3650-24TS-E

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3560V2-24TS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24TS-S که دارای 24 پورت اترنت 10/100 و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  IP base است سوئیچ جایگزین : WS-C3650-24TS-S

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3560V2-24TS-SD

  سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24TS-SD که دارای 24 پورت اترنت 10/100 و دو پورت آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  IP base است و از DC power با توان 60 وات پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : WS-C3650-24TS-S

سوئیچ ۲۴ پورتPoE سیسکو Cisco WS-C3560V2-24PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24PS-S که دارای 24 پورت اترنت 10/100 PoE و دو آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  IP base است و از قبلیت PoE با توان خروجی 370 وات پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : WS-C3650-24PS-S

سوئیچ ۴۸ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3560V2-48PS-E

  سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-48PS-E که دارای 48 پورت اترنت 10/100 PoE و چهار پورت آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ نیز IP Services است و از قابلیت PoE با توان خروجی 370 وات پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : WS-C3650-48PS-E

سوئیچ ۴۸ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3560V2-48PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-48PS-S که دارای 48 پورت اترنت 10/100 و چهار آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  IP base است و از قابلیت PoE با توان خروجی 370 وات پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : WS-C3650-48PS-S

سوئیچ ۴۸ پورت سیسکو Cisco WS-C3560V2-48TS-E

  سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-48TS-E که دارای 48 پورت اترنت 10/100 و چهار پورت آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ نیز IP base است سوئیچ جایگزین : WS-C3650-48TS-E

سوئیچ ۴۸ پورت سیسکو Cisco WS-C3560V2-48TS-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-48TS-S که دارای 48 پورت اترنت 10/100 و چهار آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  IP base است سوئیچ جایگزین : WS-C3650-48TS-S