تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco Ip Phone 6961

1,500,000 تومان

IP Phone 6961 یک تلفن تحت شبکه ی دارای 12 خط تلفن می باشد. از پاور PoE و پروتکل های SIP و SCCP پشتیبانی می کند.

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco Ip Phone 6921

1,000,000 تومان

IP Phone 6921 یک تلفن تحت شبکه است که دارای 2 خط تلفن و سوئیچ اترنت 10/100 می باشد. از پاور PoE و پروتکل های SIP و SCCP پشتیبانی می کند.

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco Ip Phone 6941

1,200,000 تومان

IP Phone 6941 یک تلفن تحت شبکه ی دارای 4 خط تلفن و سوئیچ اترنت 10/100 می باشد. از پاور PoE و پروتکل SIP نیز پشتیبانی می کند.

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco Ip Phone 6901

IP Phone 6901 یک تلفن تحت شبکه ی دارای یک خط تلفن می باشد. از پاور PoE و پروتکل های SIP و SCCP پشتیبانی می کند،قابلیت  نصب روی دیوار را نیز دارد.

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco Ip Phone 6911

IP Phone 6911 یک تلفن تحت شبکه دارای 1 خط تلفن،دو پورت سوئیچ اترنت 10/100 می باشد. از پاور PoE و پروتکل SIP و SCCP پشتیبانی می کند،قابلیت  نصب روی دیوار را نیز دارد.

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco Ip Phone 6945

850,000 تومان

IP Phone 6945 یک تلفن تحت شبکه با 4 اکانت که از پاور PoE و پروتکل های SIP و SCCP پشتیبانی می کند.