تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 301 Ip Phone

SPA 301 IP Phone یک تلفن تحت شبکه با یک خط تماس است یک پورت سوئیچ اترنت با سرعت 10/100 می باشد و از پروتکل های Sip و SCCP نیز پشتیبانی می کند.

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 303 Ip Phone

SPA 303 IP Phone یک تلفن تحت شبکه با سه خط تماس و دو پورت سوئیچ اترنت با سرعت 10/100 می باشد و از پاور PoE و پروتکل های Sip و SCCP نیز پشتیبانی می کند.

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 501G Ip Phone

SPA 501G یک تلفن تحت شبکه با 8 خط تماس و دو پورت سوئیچ اترنت می باشد و همچنین از پاور PoE و پروتکل های Sip و SCCP نیز پشتیبانی می کند

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 502G Ip Phone

SPA 502G یک تلفن تحت شبکه با 1 خط تماس و دو پورت سوئیچ اترنت می باشد و همچنین از پاور PoE و پروتکل های Sip و SCCP نیز پشتیبانی می کند

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 504G Ip Phone

Cisco SPA 504G Ip Phone یک تلفن تحت شبکه با 4 خط تماس و دو پورت سوئیچ اترنت و صفحه نمایش LCD می باشد و همچنین از پاور PoE و پروتکل های Sip و SCCP نیز پشتیبانی می کند

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 508G Ip Phone

SPA 508G یک تلفن تحت شبکه با 8 خط تماس و دو پورت سوئیچ اترنت می باشد و همچنین از پاور PoE و پروتکل های Sip و SCCP نیز پشتیبانی می کند

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 509G Ip Phone

SPA 509G یک تلفن تحت شبکه با 12 خط تماس و دو پورت سوئیچ اترنت می باشد و همچنین از پاور PoE و پروتکل های Sip و SCCP نیز پشتیبانی می کند

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 512G Ip Phone

SPA 512G یک تلفن تحت شبکه با 1 خط تماس ، دو پورت سوئیچ گیگابایت اترنت و صفحه ی نمایش LCD می باشد و همچنین از پاور PoE و پروتکل Sip نیز پشتیبانی می کند

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 514G Ip Phone

Cisco SPA 514G Ip Phone یک تلفن تحت شبکه با 4 خط تماس و دو پورت سوئیچ گیگابایت اترنت و صفحه نمایش LCD می باشد و همچنین از پاور PoE و پروتکل Sip نیز پشتیبانی می کند