تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco Ip Phone 6911

IP Phone 6911 یک تلفن تحت شبکه دارای 1 خط تلفن،دو پورت سوئیچ اترنت 10/100 می باشد. از پاور PoE و پروتکل SIP و SCCP پشتیبانی می کند،قابلیت  نصب روی دیوار را نیز دارد.

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco Ip Phone 6901

IP Phone 6901 یک تلفن تحت شبکه ی دارای یک خط تلفن می باشد. از پاور PoE و پروتکل های SIP و SCCP پشتیبانی می کند،قابلیت  نصب روی دیوار را نیز دارد.

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco Ip Phone 6921

750,000 تومان

IP Phone 6921 یک تلفن تحت شبکه است که دارای 2 خط تلفن و سوئیچ اترنت 10/100 می باشد. از پاور PoE و پروتکل های SIP و SCCP پشتیبانی می کند.

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco Ip Phone 6945

850,000 تومان

IP Phone 6945 یک تلفن تحت شبکه با 4 اکانت که از پاور PoE و پروتکل های SIP و SCCP پشتیبانی می کند.

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco Ip Phone 6941

1,200,000 تومان

IP Phone 6941 یک تلفن تحت شبکه ی دارای 4 خط تلفن و سوئیچ اترنت 10/100 می باشد. از پاور PoE و پروتکل SIP نیز پشتیبانی می کند.

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco Ip Phone 6961

1,500,000 تومان

IP Phone 6961 یک تلفن تحت شبکه ی دارای 12 خط تلفن می باشد. از پاور PoE و پروتکل های SIP و SCCP پشتیبانی می کند.