تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 301 Ip Phone

SPA 301 IP Phone یک تلفن تحت شبکه با یک خط تماس است یک پورت سوئیچ اترنت با سرعت 10/100 می باشد و از پروتکل های Sip و SCCP نیز پشتیبانی می کند.

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 303 Ip Phone

SPA 303 IP Phone یک تلفن تحت شبکه با سه خط تماس و دو پورت سوئیچ اترنت با سرعت 10/100 می باشد و از پاور PoE و پروتکل های Sip و SCCP نیز پشتیبانی می کند.

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 501G Ip Phone

SPA 501G یک تلفن تحت شبکه با 8 خط تماس و دو پورت سوئیچ اترنت می باشد و همچنین از پاور PoE و پروتکل های Sip و SCCP نیز پشتیبانی می کند

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 502G Ip Phone

SPA 502G یک تلفن تحت شبکه با 1 خط تماس و دو پورت سوئیچ اترنت می باشد و همچنین از پاور PoE و پروتکل های Sip و SCCP نیز پشتیبانی می کند

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 504G Ip Phone

Cisco SPA 504G Ip Phone یک تلفن تحت شبکه با 4 خط تماس و دو پورت سوئیچ اترنت و صفحه نمایش LCD می باشد و همچنین از پاور PoE و پروتکل های Sip و SCCP نیز پشتیبانی می کند

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 508G Ip Phone

SPA 508G یک تلفن تحت شبکه با 8 خط تماس و دو پورت سوئیچ اترنت می باشد و همچنین از پاور PoE و پروتکل های Sip و SCCP نیز پشتیبانی می کند

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 509G Ip Phone

SPA 509G یک تلفن تحت شبکه با 12 خط تماس و دو پورت سوئیچ اترنت می باشد و همچنین از پاور PoE و پروتکل های Sip و SCCP نیز پشتیبانی می کند

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 512G Ip Phone

SPA 512G یک تلفن تحت شبکه با 1 خط تماس ، دو پورت سوئیچ گیگابایت اترنت و صفحه ی نمایش LCD می باشد و همچنین از پاور PoE و پروتکل Sip نیز پشتیبانی می کند

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 514G Ip Phone

Cisco SPA 514G Ip Phone یک تلفن تحت شبکه با 4 خط تماس و دو پورت سوئیچ گیگابایت اترنت و صفحه نمایش LCD می باشد و همچنین از پاور PoE و پروتکل Sip نیز پشتیبانی می کند

تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA 525G2 Ip Phone

SPA 525G2 یک تلفن تحت شبکه با 5 خط تماس ، دو پورت سوئیچ اترنت و صفحه ی نمایش رنگی می باشد و همچنین از پاور PoE ، پروتکل Sip ، بلوتوث و Wifi نیز پشتیبانی می کند

ماژول اکسپنژن تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA500DS Expansion Module

SPA500DS ماژول اکسپنژن با 15 دکمه قابل برنامه ریزی ، صفحه ی نمایش LCD رنگی با رزولوشن 128 * 320 و دو پورت سوئیچ اترنت می باشد و از پاور PoE و پروتکل Sip نیز پشتیبانی می کند.

ماژول اکسپنژن تلفن تحت شبکه (ویپ) سیسکو Cisco SPA500S Expansion Module

ماژول اکسپنژن SPA 500S با 32 دکمه ، صفحه نمایش چند رنگی LCD و دو پورت سوئیچ اترنت می باشد و همچنین از پاور PoE و پروتکل Sip نیز پشتیبانی می کند.