سوئیچ گیگابایت ۱۶ پورت PoE سیسکو Cisco C1000-16P-2G-L

سوئیچ سیسکو C1000-16P-2G-L سوئیچ لایه ی دوم است که دارای 16 پورت 10/100/1000 PoE و دو آپلینک SFP با سرعت 1 گیگابایت می باشد و از قابلیت PoE با تون خروجی 120 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۱۶ پورت PoE سیسکو Cisco C1000-16P-E-2G-L

 

سوئیچ سیسکو C1000-16P-E-2G-L سوئیچ لایه ی دوم است که دارای 16 پورت 10/100/1000 PoE و دو آپلینک SFP با سرعت 1 گیگابایت به همراه PS خارجی می باشد و از قابلیت PoE با تون خروجی 120 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۱۶ پورت سیسکو Cisco C1000-16T-2G-L

 

سوئیچ سیسکو C1000-16T-2G-L سوئیچ لایه ی دوم است که دارای 16 پورت گیگابایت اترنت و دو آپلینک SFP با سرعت 1 گیگابایت می باشد

سوئیچ گیگابایت ۱۶ پورت سیسکو Cisco C1000-16T-E-2G-L

 

سوئیچ سیسکو C1000-16T-E-2G-L سوئیچ لایه ی دوم است که دارای 16 پورت گیگابایت اترنت و دو آپلینک SFP با سرعت 1 گیگابایت به همراه PS خارجی می باشد

سوئیچ گیگابایت ۱۶ پورت فول PoE سیسکو Cisco C1000-16FP-2G-L

سوئیچ سیسکو C1000-16P-2G-L سوئیچ لایه ی دوم است که دارای 16 پورت 10/100/1000 فول PoE و دو آپلینک SFP با سرعت 1 گیگابایت می باشد و از قابلیت PoE با تون خروجی 240 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco C1000-24P-4G-L

 

سوئیچ سیسکو C1000-24P-4G-L سوئیچ لایه ی دوم است که دارای 24 پورت 10/100/1000 PoE و 4 آپلینک SFP با سرعت 1 گیگابایت می باشد و از قابلیت PoE با توان خروجی 195 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco C1000-24P-4X-L

 

سوئیچ سیسکو C1000-24P-4X-L سوئیچ لایه ی دوم است که دارای 24 پورت 10/100/1000 PoE و 4 آپلینک SFP با سرعت 10 گیگابایت می باشد و از قابلیت PoE با توان خروجی 195 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco C1000-24T-4G-L

 

سوئیچ سیسکو C1000-24T-4G-L سوئیچ لایه ی دوم است که دارای 24 پورت 10/100/1000 و 4 آپلینک SFP با سرعت 1 گیگابایت می باشد

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco C1000-24T-4X-L

 

سوئیچ سیسکو C1000-24T-4X-L سوئیچ لایه ی دوم است که دارای 24 پورت 10/100/1000 و 4 آپلینک SFP با سرعت 10 گیگابایت می باشد

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت فول PoE سیسکو Cisco C1000-24FP-4G-L

 

سوئیچ سیسکو C1000-24FP-4G-L سوئیچ لایه ی دوم است که دارای 24 پورت 10/100/1000 Full PoE و 4 آپلینک SFP با سرعت 1 گیگابایت می باشد و از قابلیت PoE با توان خروجی 370 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت فول PoE سیسکو Cisco C1000-24FP-4X-L

 

سوئیچ سیسکو C1000-24FP-4X-L سوئیچ لایه ی دوم است که دارای 24 پورت 10/100/1000 Full PoE و 4 آپلینک SFP با سرعت 10 گیگابایت می باشد و از قابلیت PoE با توان خروجی  370 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت PoE سیسکو Cisco C1000-48P-4G-L

سوئیچ سیسکو C1000-48P-4G-L سوئیچ لایه ی دوم است که دارای 48 پورت 10/100/1000 PoE و 4 آپلینک SFP با سرعت 1 گیگابایت می باشد و از قابلیت PoE با توان خروجی 370 وات پشتیبانی می کند