سوئیچ گیگابایت ۱۶ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960L-16PS-LL

سوئیچ PoE گیگابایت سیسکو WS-C2960L-16PSLL که دارای 16 پورت 1000/ 10/100 و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  LAN Lite است و از قابلیت PoE با توان خروجی 120 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۱۶ پورت سیسکو Cisco WS-C2960L-16TS-LL

  سوئیچ گیگابایت سیسکو WS-C2960L-16TSLL که دارای 16 پورت 1000/ 10/100 و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  LAN Lite است

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960L-24PQ-LL

  سوئیچ گیگابایت سیسکو WS-C2960L-24PQ-LL یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت اترنت 1000/ 10/100 PoE و چهار آپلینک SFP با سرعت 10 گیگابایت است. سیستم عامل این سوئیچ LAN Lite است و از قابلیت PoE با توان خروجی 195 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960L-24PS-LL

  سوئیچ گیگابایت سیسکو WS-C2960L-24PS-LL یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت اترنت 1000/ 10/100 PoE و چهار آپلینک SFP با سرعت 1 گیگابایت است . سیستم عامل این سوئیچ LAN Lite است و از قابلیت PoE با توان خروجی 195 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C2960L-24TQ-LL

  سوئیچ گیگابایت سیسکو Cisco WS-C2960L-24TQ-LL یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت اترنت 1000/ 10/100 و چهار آپلینک SFP با سرعت 10 گیگابایت است . سیستم عامل این سوئیچ نیز LAN Lite است

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C2960L-24TS-LL

  سوئیچ گیگابایت سیسکو WS-C2960L-24TS-LL یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت اترنت 1000/ 10/100 و چهار آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت است . سیستم عامل این سوئیچ نیز LAN Lite است

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960L-48PQ-LL

  سوئیچ گیگابایت سیسکو WS-C2960L-48PQ-LL یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد که دارای 48 پورت اترنت 1000/ 10/100 PoE و چهار آپلینک SFP با سرعت 10 گیگابایت است. سیستم عامل این سوئیچ LAN Lite است و از قابلیت PoE با توان خروجی 370 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960L-48PS-LL

  سوئیچ گیگابایت سیسکو WS-C2960L-48PS-LL یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد که دارای 48 پورت اترنت 1000/ 10/100 PoE و چهار آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت است . سیستم عامل این سوئیچ نیز LAN Lite است و از قابلیت PoE با توان خروجی 370 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت سیسکو Cisco WS-C2960L-48TQ-LL

  سوئیچ گیگابایت سیسکو WS-C2960L-48TQ-LL یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد که دارای 48 پورت اترنت 1000/ 10/100 و چهار آپلینک SFP با سرعت 10 گیگابایت است . سیستم عامل این سوئیچ نیز LAN Lite است

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت سیسکو Cisco WS-C2960L-48TS-LL

  سوئیچ گیگابایت سیسکو WS-C2960L-48TS-LL یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد که دارای 48 پورت اترنت 1000/ 10/100 و چهار آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت است . سیستم عامل این سوئیچ نیز LAN Lite است

سوئیچ گیگابایت ۸ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960L-8PS-LL

سوئیچ سیسکو WS-C2960L-8PS-LL که دارای 8 پورت 1000/ 10/100 و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  LAN Lite است و از قابلیت PoE با توان خروجی 67 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۸ پورت سیسکو Cisco WS-C2960L-8TS-LL

سوئیچ سیسکو WS-C2960L-8TS-LL که دارای 8 پورت 1000/ 10/100 و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد و سیستم عامل این سوئیچ LAN Lite است