سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960X-24PD-L

سوئیچ WS-C2960X-24PD-L دارای 24 پورت گیگابایت اترنت 10/100/1000 PoE با توان خروجی 370 وات و 2 آپلینک +SFP با سرعت 10 گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ LAN base است و در لایه ی دوم شبکه مورد استفاده قرار می گیرد و از قابلیت Stackable با اتصال 8 سوئیچ c2960x و سه سوئیچ c2960s پشتیبانی می کند.

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960X-24PS-L

سوئیچ WS-C2960X-24PS-L دارای 24 پورت گیگابایت اترنت 10/100/1000 PoE با توان خروجی 370 وات و 4 آپلینک SFP با سرعت 1 گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ LAN base است و در لایه ی دوم شبکه مورد استفاده قرار می گیرد و از قابلیت Stackable با اتصال 8 سوئیچ c2960x و سه سوئیچ c2960s پشتیبانی می کند. ریفر

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960X-24PSQ-L

  سوئیچ WS-C2960X-24PSQ-L دارای 24 پورت گیگابایت اترنت 10/100/1000 که 8 پورت آن PoE با توان خروجی 110 وات می باشد ، همچنین دارای 2 آپلینک SFP با سرعت 10 گیگابایت و 2 آپلینک Copper با سرعت 10/100/1000 می باشد.

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C2960X-24TD-L

26,000,000 تومان

سوئیچ WS-C2960X-24TD-L دارای 24 پورت گیگابایت اترنت 10/100/1000 و 2 آپلینک +SFP با سرعت 10 گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ LAN base است و در لایه ی دوم شبکه مورد استفاده قرار می گیرد و از قابلیت Stackable با اتصال 8 سوئیچ c2960x و چهار سوئیچ c2960s پشتیبانی می کند.

NEW

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-L

سوئیچ WS-C2960X-24TS-L با 24 پورت 10/100/1000 گیگابایت اترنت دارای 4 آپلینک SFP و حافظه ی  رم 512MB می باشد. سیستم عامل این سوئیچ LAN base است و در لایه ی دوم شبکه مورد استفاده قرار می گیرد و از قابلیت Stackable با اتصال 8 سوئیچ c2960x و سه سوئیچ c2960s پشتیبانی می کند. ریفر 

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C2960X-24TS-LL

سوئیچ سیسکو  WS-C2960X-24TS-LL دارای 24 پورت گیگابایت اترنت 10/100/1000 و 2 آپلینک SFP با سرعت 1 گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ LAN Lite است و در لایه ی دوم شبکه مورد استفاده قرار می گیرد

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت poe سیسکو Cisco WS-C2960X-48LPD-L

 

سوئیچ گیگابایت WS-C2960X-48LPD-L درای 48 پورت اترنت 10/100/1000 PoE با توان خروجی 370W و 2 پورت آپلینک +SFP با سرعت 10 گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ LAN Base است و از قابلیت stackable نیز پشتیبانی می کند.

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960X-48LPS-L

سوئیچ گیگابایت WS-C2960X-48LPS-L یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه است و دارای 48 پورت اترنت 10/100/1000 PoE با توان خروجی 370 وات و هم چنین 4 پورت آپلینک SFP با سرعت 1 گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ LAN Base است و از قابلیت stackable پشتیبانی می کند.

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت سیسکو Cisco WS-C2960X-48TD-L

سوئیچ گیگابایت WS-C2960X-48TD-L درای 48 پورت اترنت 10/100/1000 و 2 پورت آپلینک +SFP با سرعت 10 گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ LAN Base است و از قابلیت stackable نیز پشتیبانی می کند.

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت سیسکو Cisco WS-C2960X-48TS-LL

سوئیچ ws-c2960x-48ts-ll یک سوئیچ لایه ی دوم با 48 پورت 10/100/1000 است که دارای 2 پورت آپلینک SFP می باشد. سیستم عامل این سوئیچ نیز Lan Lite است

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت فول poe سیسکو Cisco WS-C2960X-48FPD-L

سوئیچ گیگابایت WS-C2960X-48FPD-L دارای 48 پورت اترنت 10/100/1000 Full PoE با توان خروجی 740W و همچنین 2 پورت آپلینک +SFP می باشد. سیستم عامل این سوئیچ LAN Base است و از قابلیت stackable نیز پشتیبانی می کند.

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت فول poe سیسکو Cisco WS-C2960X-48FPS-L

31,000,000 تومان

سوئیچ WS-C2960X-48FPS-L یک سوئیچ Full PoE با 48 پورت 10/100/1000 با توان خروجی 740W دارای 4 پورت آپلینک SFP می باشد. سیستم عامل این سوئیچ LAN Base است و از قابلیت stackable پشتیبانی می کند