سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3650-24PD-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3650-24PD-S فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت اترنت 10/100/1000 و دو آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت و دو آپلینک SFP با سرعت ده گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  IP base است و از قابلیت Stackable و PoE با توان خروجی 390 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3650-24PDM-L

  سوئیچ سیسکو WS-C3650-24PD-S فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت اترنت 10/100/1000 PoE+ downlink و دو آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت و دو آپلینک SFP با سرعت ده گیگابایت و منبع تغذیه 640 وات Fixed می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  LAN Base است و از قابلیت Stackable و PoE با توان خروجی 390 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3650-24PS-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3650-24PS-S فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت اترنت 10/100/1000 PoE و چهار آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  IP base است و از قابلیت Stackable و PoE یا توان خروجی 390 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3650-8X24PD-S

سوئیچ سیسکو WS-C3650-8X24PD-S در access layer فعال است که دارای 24 پورت اترنت می باشد که از این 24 پورت ، 16 پورت آن دارای سرعت 10/100/1000 و 8 پورت آن دارای سرعت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbpsهستند. همچنین دارای دو آپلینک با سرعت 10 گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  IP base است و از قابلیت Stackable پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت UPoE سیسکو Cisco WS-C3650-8X24UQ-L

  سوئیچ سیسکو WS-C3650-8X24UQ-L در لایه ی سوم شبکه فعال است که دارای 24 پورت اترنت می باشد که از این 24 پورت ، 16 پورت آن دارای سرعت 10/100/1000 و 8 پورت آن دارای سرعت 100/1000/2.5G/5G/10G هستند. همچنین دارای چهار آپلینک +SFP با سرعت 10 گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ LAN Base است و از قابلیت های Stackable و UPoE با توان خروجی 820 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3650-24TD-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3650-24TD-S فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت اترنت 10/100/1000 و چهار آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت یا دو آپلینک SFP با سرعت ده گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  IP base است و از قابلیت Stackable پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3650-24TS-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3650-24TS-S فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت اترنت 10/100/1000 و چهار آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  IP base است و از قابلیت Stackable پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3650-48PD-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3650-48PD-S فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 48 پورت اترنت 10/100/1000 PoE و چهار آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت یا به صورت 2 آپلینک SFP با سرعت 1 گیگابایت و 2 آپلینک SFP با سرعت 10 گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  IP base است و از قابلیت Stackable و PoE یا توان خروجی390 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3650-48PQ-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3650-48PQ-S فعال در access layer می باشد که دارای 48 پورت اترنت 10/100/1000 PoE و 4 آپلینک +SFP با سرعت 10 گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP base است و از قابلیت های Stackable و PoE با توان خروجی 390 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3650-48PS-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3650-48PS-S فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 48 پورت اترنت 10/100/1000 PoE و چهار آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  IP base است و از قابلیت Stackable و PoE یا توان خروجی390 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت سیسکو Cisco WS-C3650-12X48FD-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3650-12X48FD-S در access layer فعال است که دارای 48 پورت اترنت می باشد که از این 48 پورت ، 36 پورت آن دارای سرعت 10/100/1000 و 12 پورت آن دارای سرعت 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbpsهستند. همچنین دارای دو آپلینک با سرعت 10 گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  IP base است و از قابلیت Stackable پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت سیسکو Cisco WS-C3650-48TD-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3650-48TD-S فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 48 پورت اترنت 10/100/1000 و دو آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت و دو آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  IP base است و از قابلیت Stackable پشتیبانی می کند