سوئیچ ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3750V2-24PS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-24PS-E که دارای 24 پورت اترنت 10/100 PoE و دو آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Services است و از قابلیت STACKABLE و PoE با توان خروجی 370 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3750V2-24PS-S

8,200,000 تومان

سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-24PSS که دارای 24 پورت اترنت 10/100 PoE و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Base است و از قابلیت STACKABLE و PoE با توان خروجی 370 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ جایگزین : WS-C3650-24PS-S

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3750V2-24TS-E

  سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-24TSE که دارای 24 پورت اترنت 10/100 و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Services است.

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3750V2-24TS-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-24TSS که دارای 24 پورت اترنت 10/100 و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Base است و از قابلیت Stackable نیز پشتیبانی می کند. سوئیچ جایگزین : WS-C3650-24TS-S

سوئیچ ۴۸ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3750V2-48PS-E

  سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-48PS-E که دارای 48 پورت اترنت 10/100 PoE و چهار آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Services است و از قابلیت Stackable و PoE با توان خروجی 370 وات نیز پشتیبانی می کند.

سوئیچ ۴۸ پورت سیسکو Cisco WS-C3750V2-48PS-S

سوئیچ WS-C3750V2-48PSS که دارای 48 پورت اترنت 10/100 PoE و چهار آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Base است و از قابلیت Stackable و PoE با توان خروجی 370 وات نیز پشتیبانی می کند. سوئیچ جایگزین : WS-C3650-48PS-S

سوئیچ ۴۸ پورت سیسکو Cisco WS-C3750V2-48TS-E

 

سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-48TSE که دارای 48 پورت اترنت 10/100 و چهار آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Services است و از قابلیت Stackable نیز پشتیبانی می کند.

سوئیچ ۴۸ پورت سیسکو Cisco WS-C3750V2-48TSS

  سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-48TSS که دارای 48 پورت اترنت 10/100 و چهار آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Base است و از قابلیت Stackable نیز پشتیبانی می کند. سوئیچ جایگزین : WS-C3650-48TS-S