سوئیچ ۱۲ پورت سیسکو Cisco WS-C3850-12S-S

 

سوئیچ سیسکو WS-C3850-12S-S فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 12 پورت SFP و چهار ماژول آپلینک شبکه با سرعت یک گیگابایت (C3850-NM-4-1G) یا دو ماژول شبکه با سرعت 10 گیگابایت (C3850-NM-2-10G) به صورت انتخابی می باشد، سیستم عامل این سوئیچ IP Base است و از قابلیت Stackable نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3850-24S-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3850-24S-S فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت SFP و چهار ماژول آپلینک شبکه با سرعت یک گیگابایت(C3850-NM-4-1G) یا دو ماژول شبکه با سرعت 10 گیگابایت (C3850-NM-2-10G) به صورت انتخابی می باشد، سیستم عامل این سوئیچ IP Base است و از قابلیت Stackable نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۱۲ پورت سیسکو Cisco WS-C3850-12S-E

 

سوئیچ سیسکو WS-C3850-12S-E فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 12 پورت گیگابایت SFP و چهار ماژول آپلینک شبکه با سرعت یک گیگابایت (C3850-NM-4-1G) یا دو ماژول شبکه با سرعت 10 گیگابایت (C3850-NM-2-10G) به صورت انتخابی می باشد، سیستم عامل این سوئیچ IP Service است و از قابلیت Stackable نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3850-24P-E

  سوئیچ سیسکو  WS-C3850-24P-E فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت اترنت 10/100/1000 PoE و چهار ماژول آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت (C3850-NM-4-1G) یا دو ماژول SFP با سرعت 10 گیگابایت (C3850-NM-2-10G) به صورت انتخابی می باشد، سیستم عامل این سوئیچ IP Services است و از قابلیت Stackable و PoE با توان خروجی 435 وات نیز پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : C9300-24P-A

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3850-24P-L

سوئیچ سیسکو WS-C3850-24P-L فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت اترنت 10/100/1000 POE و چهار ماژول آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت(C3850-NM-4-1G) یا دو ماژول SFP با سرعت 10 گیگابایت (C3850-NM-2-10G) به صورت انتخابی می باشد، سیستم عامل این سوئیچ  LAN base است و از قابلیت Stackable و POE نیز با توان خروجی 435 وات پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : C9300-24T-E

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3850-24P-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3850-24P-S فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت اترنت 10/100/1000 POE و چهار ماژول آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت(C3850-NM-4-1G) یا دو ماژول SFP با سرعت 10 گیگابایت (C3850-NM-2-10G) به صورت انتخابی می باشد، سیستم عامل این سوئیچ IP Base است و از قابلیت Stackable و POE نیز با توان خروجی 435 وات پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : C9300-24P-A

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت UPoE سیسکو Cisco WS-C3850-24U-L

 

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3850-24U-L فعال در لایه ی دوم شبکه (Access layer) می باشد که دارای 24 پورت اترنت 10/100/1000 UPoE و منطبق با چهار ماژول آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت (C3850-NM-4-1G) یا دو ماژول SFP با سرعت 10 گیگابایت (C3850-NM-2-10G) به صورت انتخابی می باشد، سیستم عامل این سوئیچ  LAN Base است و از قابلیت Stackable و UPoE نیز با توان خروجی 800 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ جایگزین : C9300-24U-E

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت UPoE سیسکو Cisco WS-C3850-24XU-L

 

سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3850-24XU-L دارای 24 پورت UPoE گیگابایت اترنت و 24 پورت UPoE مولتی گیگابایت اترنت ، ماژول های آپلینک SFP به صورت انتخابی می باشد، سیستم عامل این سوئیچ  LAN Base است و از قابلیت Stackable و UPoE نیز با توان خروجی 800 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ جایگزین : C9300-24U-E

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3850-24S-E

  سوئیچ سیسکو WS-C3850-24S-E فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت نوری 10/100/1000 SFP و چهار ماژول آپلینک شبکه با سرعت یک گیگابایت (C3850-NM-4-1G) یا دو ماژول شبکه با سرعت 10 گیگابایت (C3850-NM-2-10G) به صورت انتخابی می باشد، سیستم عامل این سوئیچ IP Services است و از قابلیت Stackable نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3850-24T-E

  سوئیچ سیسکو  WS-C3850-24T-E فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت اترنت 10/100/1000 و چهار ماژول آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت(C3850-NM-4-1G) یا دو ماژول SFP با سرعت 10 گیگابایت (C3850-NM-2-10G) به صورت انتخابی می باشد، سیستم عامل این سوئیچ IP Services است و از قابلیت Stackable نیز پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : C9300-24T-A

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3850-24T-L

سوئیچ WS-C3850-24T-L فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت اترنت 10/100/1000 و چهار ماژول آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت(C3850-NM-4-1G) یا دو ماژول SFP با سرعت 10 گیگابایت (C3850-NM-2-10G) به صورت انتخابی می باشد، سیستم عامل این سوئیچ  LAN base است و از قابلیت Stackable نیز پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : C9300-24T-E

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3850-24T-S

سوئیچ سیسکو  WS-C3850-24T-S فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت اترنت 10/100/1000 و چهار ماژول آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت(C3850-NM-4-1G) یا دو ماژول SFP با سرعت 10 گیگابایت (C3850-NM-2-10G) به صورت انتخابی می باشد، سیستم عامل این سوئیچ IP Base است و از قابلیت Stackable پشتیبانی می کند و قابل اتصال به زمین می باشد سوئیچ جایگزین : C9300-24T-A