سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco 9200L-24P-4G-E

 

سوئیچ سیسکو Cisco 9200L-24P-4G-E فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت 10/100/1000 PoE و 4 آپلینک Fix با سرعت 1 گیگابایت می باشد و از قابلیت های Stacking و PoE نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco 9200L-24P-4X-E

سوئیچ سیسکو Cisco 9200L-24P-4X-E فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت 10/100/1000 PoE و 4 آپلینک Fix با سرعت 10 گیگابایت می باشد و از قابلیت های Stacking و PoE نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco 9200L-24PXG-2Y-A

 

سوئیچ سیسکو Cisco 9200L-24PXG-2Y-A فعال در لایه ی سوم شبکه است که دارای 24 پورت است و از این 24 پورت ، 16 پورت آن 10/100/100  و 8 پورت آن 1G / 2.5G / 5G / 10G و 2 آپلینک Fix با سرعت 25 گیگابایت می باشد و از قابلیت های  Stacking و PoE نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco C9200-24P-A

 

سوئیچ سیسکو WS-C9200-24P-A فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت 10/100/1000 PoE و منطبق با آپلینک های ماژولار به صورت انتخابی می باشد و از قابلیت های  Stacking و PoE نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco C9200-24P-E

 

سوئیچ سیسکو C9200-24P-E فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت 10/100/1000 PoE و منطبق با آپلینک های ماژولار به صورت انتخابی می باشد و از قابلیت های  Stacking و PoE نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco 9200L-24PXG-4X-A

سوئیچ سیسکو Cisco 9200L-24PXG-4X-A فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت است و از این 24 پورت ، 16 پورت آن 10/100/100  و 8 پورت آن 1G / 2.5G / 5G / 10G و 4 آپلینک Fix با سرعت 10 گیگابایت می باشد و از قابلیت Stacking نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco C9200-24T-A

 

سوئیچ سیسکو WS-C9200-24T-A فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت دیتا 10/100/1000 و منطبق با آپلینک های ماژولار به صورت انتخابی می باشد و از قابلیت Stacking نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco C9200L-24T-4G

 

سوئیچ سیسکو WS-C9200L-24T-4G فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت دیتا 10/100/1000 و 4 آپلینک Fix با سرعت 1 گیگابایت می باشد و از قابلیت Stacking نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco C9200L-24T-4X

 

سوئیچ سیسکو WS-C9200L-24T-4X فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت دیتا 10/100/1000 و 4 آپلینک Fix با سرعت 10 گیگابایت می باشد و از قابلیت Stacking نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت فول PoE سیسکو Cisco 9200-24PXG-A

 

سوئیچ سیسکو  C9200-24PXG-A فعال در لایه ی سوم شبکه است و دارای آپلینک های ماژولار به صورت انتخابی و 24 پورت می باشد که از این 24 پورت ، 16 پورت آن 10/100/1000 و 8 پورت آن 1G / 2.5G / 5G / 10G می باشد.و از قابلیت های Stacking و PoE با توان خروجی 370 نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت PoE سیسکو Cisco 9200L-48P-4X-A

 

سوئیچ سیسکو Cisco 9200L-48P-4X-A فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 48 پورت دیتا 10/100/1000 PoE و 4 آپلینک Fix با سرعت 10 گیگابایت می باشد و از قابلیت Stacking و PoE نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت PoE سیسکو Cisco 9200L-48PXG-2Y-A

سوئیچ سیسکو Cisco 9200L-48PXG-2Y-A فعال در لایه ی سوم شبکه است که دارای 48 پورت است و از این 48 پورت ، 40 پورت آن 10/100/100  و 8 پورت آن 1G / 2.5G / 5G / 10G و 2 آپلینک Fix با سرعت 25 گیگابایت می باشد و از قابلیت های  Stacking و PoE نیز پشتیبانی می کند