سوئیچ ۲۴ پورت UPoE سیسکو Cisco C9300-24H-E

 

سوئیچ سیسکو C9300-24H-E یک سوئیچ Network Essentials است که دارای 24 پورت +UPoE و منطبق با آپلینک های ماژولار می باشد و از قابلیت +UPoE با توان خروجی 830 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ ۲۴ پورت UPoE سیسکو Cisco C9300-24UB-A

 

سوئیچ سیسکو C9300-24UB-A یک سوئیچ Network Advantage می باشد که دارای 24 پورت UPoE و منطبق با آپلینک های ماژولار می باشد و از قابلیت UPoE با توان خروجی 830 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ ۲۴ پورت UPoE سیسکو Cisco C9300-24UX-E

 

سوئیچ سیسکو C9300-24UX-E یک سوئیچ Network Essentials می باشد که دارای 24 پورت UPoE مولتی گیگابایت 100M, 1G, 2.5G, 5G یا 10Gbps و منطبق با آپلینک های ماژولار می باشد و از قابلیت UPoE با توان خروجی 490 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ ۲۴ پورت UPoE سیسکو Cisco C9300-24UXB-A

 

سوئیچ سیسکو C9300-24UXB-A یک سوئیچ Network Advantage می باشد که دارای 24 پورت UPoE مولتی گیگابایت (100M, 1G, 2.5G, 5G یا 10Gbps) و منطبق با آپلینک های ماژولار می باشد و از قابلیت UPoE با توان خروجی 560 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ ۴۸ پورت UPoE سیسکو Cisco C9300-48H-A

 

سوئیچ سیسکو C9300-48H-A یک سوئیچ Network Advatege است که دارای 48 پورت +UPoE و منطبق با آپلینک های ماژولار می باشد و از قابلیت +UPoE با توان خروجی 822 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ ۴۸ پورت UPoE سیسکو Cisco C9300-48UXM-A

 

سوئیچ سیسکو C9300-48UXM-A یک سوئیچ Network Advantage می باشد که دارای 48 پورت UPoE می باشد که از این 48 پورت ، 36 پورت آن  100Mbps ,1G, 2.5G و 12 پورت آن مولتی گیگابایت 100M, 1G, 2.5G, 5G یا 10Gbps و منطبق با آپلینک های ماژولار می باشد و از قابلیت UPoE با توان خروجی 490 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco C9300-24P

 

سوئیچ سیسکو Cisco C9300-24P فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت 10/100/1000 PoE و منطبق با آپلینک های ماژولار می باشد و از قابلیت های  Stacking و PoE با توان خروجی 445 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco C9300L-24P-4G

 

سوئیچ سیسکو Cisco C9300L-24P-4G دارای 24 پورت دیتا 10/100/1000 PoE و 4 آپلینک با سرعت 1 گیگابایت می باشد و از قابلیت های  Stackable و PoE با توان خروجی 505 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco C9300L-24P-4X

 

سوئیچ سیسکو Cisco C9300L-24P-4X دارای 24 پورت دیتا 10/100/1000 PoE و 4 آپلینک با سرعت 10 گیگابایت می باشد و از قابلیت های  Stackable و PoE با توان خروجی 505 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت UPoE سیسکو Cisco C9300-24U

 

سوئیچ سیسکو C9300-24U فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت 10/100/1000 UPoE و منطبق با آپلینک های ماژولار می باشد و از قابلیت های  Stacking و UPoE با توان خروجی 830 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت UPoE سیسکو Cisco C9300L-24UXG-2Q

 

سوئیچ سیسکو Cisco C9300L-24UXG-2Q دارای 24 پورت UPoE است که از این 24 پورت، 16 پورت آن 10M/100M/1G و 8 پورت آن 100M/1G/2.5G/5G/10G می باشد، همچنین دارای 2 آپلینک با سرعت 40 گیگابایت می باشد و از قابلیت های  Stacking و PoE با توان خروجی 722 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت UPoE سیسکو Cisco C9300L-24UXG-4X

 

سوئیچ سیسکو Cisco C9300L-24UXG-4X دارای 24 پورت UPoE است که از این 24 پورت، 16 پورت آن 10M/100M/1G و 8 پورت آن 100M/1G/2.5G/5G/10G می باشد، همچنین دارای 4 آپلینک با سرعت 10 گیگابایت می باشد و از قابلیت های  Stacking و PoE با توان خروجی 880 وات نیز پشتیبانی می کند