سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C2960-24LT-L

3,400,000 تومان

  سوئیچ WS-C2960-24LT-L با 24 پورت 10/100 اترنت دارای 2 آپلینک 1000BT می باشد. سیستم عامل این سوئیچ LAN base است و در لایه ی دوم شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. سوئیچ جایگزین : WS-C2960+24LC-L

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C2960-24TC-S

سوئیچ WS-C2960-24TC-S با 24 پورت 10/100 اترنت دارای دو آپلینک دو منظوره می باشد. سیستم عامل این سوئیچ LAN Lite است و در لایه ی دوم شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C2960S-F24TS-L

  سوئیچ سیسکو WS-C2960S-F24TS-L که دارای 24 پورت Fast Ethernet 10/100 و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  LAN base است و از قابلیت Stackable نیز پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : WS-C2960X-24TS-L

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C2960S-F24TS-S

  سوئیچ سیسکو WS-C2960S-F24TS-S که دارای 24 پورت Fast Ethernet 10/100 و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  LAN Lite است و از قابلیت Stackable نیز پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : WS-C2960X-24TS-LL

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3560V2-24TS-E

  سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24TS-E که دارای 24 پورت اترنت 10/100 و دو پورت آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ نیز IP base است سوئیچ جایگزین : WS-C3650-24TS-E

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3560V2-24TS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24TS-S که دارای 24 پورت اترنت 10/100 و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  IP base است سوئیچ جایگزین : WS-C3650-24TS-S

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3560V2-24TS-SD

  سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24TS-SD که دارای 24 پورت اترنت 10/100 و دو پورت آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  IP base است و از DC power با توان 60 وات پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : WS-C3650-24TS-S

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3750-24FS-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3750-24FS-S فعال در لایه ی سوم شبکه دارای 24 پورت (100BASE-FX) و دو آپلینک SFP می باشد، سیستم عامل این سوئیچ نیز IP base است. سوئیچ جایگزین : WS-C3750X-24S-S

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3750V2-24TS-E

  سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-24TSE که دارای 24 پورت اترنت 10/100 و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Services است.

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3750V2-24TS-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-24TSS که دارای 24 پورت اترنت 10/100 و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Base است و از قابلیت Stackable نیز پشتیبانی می کند. سوئیچ جایگزین : WS-C3650-24TS-S

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3850-24S-S

  سوئیچ سیسکو WS-C3850-24S-S فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد که دارای 24 پورت SFP و چهار ماژول آپلینک شبکه با سرعت یک گیگابایت(C3850-NM-4-1G) یا دو ماژول شبکه با سرعت 10 گیگابایت (C3850-NM-2-10G) به صورت انتخابی می باشد، سیستم عامل این سوئیچ IP Base است و از قابلیت Stackable نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ ۲۴ پورتPoE سیسکو Cisco WS-C3560V2-24PS-S

سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24PS-S که دارای 24 پورت اترنت 10/100 PoE و دو آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  IP base است و از قبلیت PoE با توان خروجی 370 وات پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : WS-C3650-24PS-S