نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

سوئیچ ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960-24PC-L

2,400,000 تومان

سوئیچ WS-C2960-24PC-L با 24 پورت اترنت 10/100 دارای دو آپلینک دو منظوره SFP یا 10/100/1000 می باشد. سیستم عامل این سوئیچ LAN base است. قابل پیکربندی است و در لایه ی دوم شبکه مورد استفاده قرار می گیرد و از قابلیت PoE با توان خروجی 370 وات پشتیبانی می کند

ریفر

سوئیچ ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960-24PC-S

سوئیچ WS-C2960-24PC-S دارای 24 پورت اترنت PoE 10/100 با توان خروجی 370 وات و دو آپلینک دو منظوره می باشد. سیستم عامل این سوئیچ LAN Lite است و در لایه ی دوم شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. سوئیچ جایگزین : WS-C2960+24PC-S

سوئیچ ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960S-F24PS-L

  سوئیچ PoE سیسکو WS-C2960S-F24PSL که دارای 24 پورت Fast Ethernet 10/100 و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی دوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ  LAN base است و از  قابلیت Stackable و PoE با توان خروجی 370 وات نیز پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : WS-C2960X-24PS-L

سوئیچ ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3560V2-24PS-E

  سوئیچ سیسکو WS-C3560V2-24PS-E که دارای 24 پورت اترنت 10/100 PoE و دو پورت آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ نیز IP Services است و از قابلیت PoE با توان خروجی 370 وات پشتیبانی می کند سوئیچ جایگزین : WS-C3650-24PS-E

سوئیچ ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3750V2-24PS-E

سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-24PS-E که دارای 24 پورت اترنت 10/100 PoE و دو آپلینک SFP با سرعت یک گیگابایت است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Services است و از قابلیت STACKABLE و PoE با توان خروجی 370 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3750V2-24PSS

  سوئیچ سیسکو WS-C3750V2-24PSS که دارای 24 پورت اترنت 10/100 PoE و دو آپلینک SFP است یک سوئیچ فعال در لایه ی سوم شبکه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ IP Base است و از قابلیت STACKABLE و PoE با توان خروجی 370 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ جایگزین : WS-C3650-24PS-S

سوئیچ ۲۴ پورت UPoE سیسکو Cisco C9300-24H-E

 

سوئیچ سیسکو C9300-24H-E یک سوئیچ Network Essentials است که دارای 24 پورت +UPoE و منطبق با آپلینک های ماژولار می باشد و از قابلیت +UPoE با توان خروجی 830 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ ۲۴ پورت UPoE سیسکو Cisco C9300-24UB-A

 

سوئیچ سیسکو C9300-24UB-A یک سوئیچ Network Advantage می باشد که دارای 24 پورت UPoE و منطبق با آپلینک های ماژولار می باشد و از قابلیت UPoE با توان خروجی 830 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ ۲۴ پورت UPoE سیسکو Cisco C9300-24UX-E

 

سوئیچ سیسکو C9300-24UX-E یک سوئیچ Network Essentials می باشد که دارای 24 پورت UPoE مولتی گیگابایت 100M, 1G, 2.5G, 5G یا 10Gbps و منطبق با آپلینک های ماژولار می باشد و از قابلیت UPoE با توان خروجی 490 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ ۲۴ پورت UPoE سیسکو Cisco C9300-24UXB-A

 

سوئیچ سیسکو C9300-24UXB-A یک سوئیچ Network Advantage می باشد که دارای 24 پورت UPoE مولتی گیگابایت (100M, 1G, 2.5G, 5G یا 10Gbps) و منطبق با آپلینک های ماژولار می باشد و از قابلیت UPoE با توان خروجی 560 وات نیز پشتیبانی می کند

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C2960-24TC-L

سوئیچ WS-C2960-24TC-L با 24 پورت 10/100 اترنت دارای دو آپلینک دوگانه می باشد. سیستم عامل این سوئیچ LAN base است و در لایه ی دوم شبکه مورد استفاده قرار می گیرد

سوئیچ ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C2960-24TT-L

سوئیچ ws-c2960-24tt-l با 24 پورت 10/100 اترنت دارای 2 آپلینک 10/100/1000 می باشد. سیستم عامل این سوئیچ LAN base است و در لایه ی دوم شبکه مورد استفاده قرار می گیرد