روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2801-SRST/K9

 • قابل استفاده به عنوان ویپ گیتوی Voip Gateway
 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • قابلیت فیلترینگ صفحات وب (URL filtering)
 • پشتیبانی از VPN & IPSec
 • پشتیبانی از رول های فایروال (firewall protection) و PoE
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet , Fast Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • قابل استفاده در رک ( 1 unit)
روتر جایگزین : CISCO2901-V/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2801-V/K9

 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • قابلیت فیلترینگ صفحات وب (URL filtering)
 • پشتیبانی از VPN & IPSec
 • پشتیبانی از رول های فایروال (firewall protection)
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet , Fast Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • پشتیبانی از Cisco IOS SP services
 • قابل استفاده در رک (1 unit)
روتر جایگزین : CISCO2901-V/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2801-VSEC-CCME/K9

 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • پشتیبانی از VPN & IPSec
 • پشتیبانی از رول های فایروال (firewall protection) و PoE
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet , Fast Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • قابل استفاده در رک ( 1 unit)
روتر جایگزین : C2901-VSEC/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2801-VSEC/K9

 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • پشتیبانی از VPN & IPSec
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet , Fast Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • پشتیبانی از IPS
 • قابل استفاده در رک (1 unit)
روتر جایگزین : CISCO2901-VSEC/K9

روتر سیسکو مدل Cisco Router 2811

 • قابل استفاده به عنوان ویپ گیتوی Voip Gateway
 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • قابلیت فیلترینگ صفحات وب (URL filtering)
 • پشتیبانی از VPN & IPSec
 • پشتیبانی از رول های فایروال (firewall protection)
 • پشتیبانی از سوئیچینگ لایه 2 با قابلیت (POE  (Power Over Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • قابل استفاده در رک ( 1 unit)
 • پشتیبانی از اکثر ماژول های  AIM ها، NMs، VICs، WICs و VWICs
 • پشتیبانی از Quality of Service (QoS)

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2821

 • قابل استفاده به عنوان ویپ گیتوی Voip Gateway
 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • قابلیت فیلترینگ صفحات وب (URL filtering)
 • پشتیبانی از VPN & IPSec
 • پشتیبانی از رول های فایروال (firewall protection)
 • پشتیبانی از سوئیچینگ لایه 2 با قابلیت (POE  (Power Over Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • قابل استفاده در رک ( 2 unit)
روتر جایگزین : CISCO2921/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2851

 • قابل استفاده به عنوان ویپ گیتوی Voip Gateway
 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • قابلیت فیلترینگ صفحات وب (URL filtering)
 • پشتیبانی از VPN & IPSec
 • پشتیبانی از رول های فایروال (firewall protection)
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • قابل استفاده در رک ( 2 unit)
روتر جایگزین : CISCO2951/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2851-CCME/K9

 • قابل استفاده به عنوان ویپ گیتوی Voip Gateway
 • پشتیانی از پروتکل MPLS
 • قابلیت فیلترینگ صفحات وب (URL filtering)
 • پشتیبانی از VPN & IPSec
 • پشتیبانی از رول های فایروال (firewall protection)
 • پشتیبانی از پروتکل دیتا لینک Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
 • پشتیبانی از پروتکل SNMP 3 (پروتکل مدیریت از راه دور با امنیت بالا)
 • پشتیبانی از Cisco IOS SP services
 • قابل استفاده در رک ( 2 unit)
روتر جایگزین : C2951-CME-SRST/K9 

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2901-SEC/K9

روتر سیسکو مدل 29011SEC/K9 دارای 2 پورت اترنت یکپارچه 10/100/1000 ، دو اسلات پردازنده دیجیتال سیگنال (DSP) ، چهار اسلات کارت رابط WAN با سرعت بالا ، یک اسلات ماژول خدمات داخلی است و قابل استفاده در رک ( 1 unit) می باشد روتر جایگزین : ISR4321-SEC/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2901-V/K9

روتر سیسکو مدل CISCO 2901-V/K9 دارای 2 پورت اترنت یکپارچه 10/100/1000 ، دو اسلات پردازنده دیجیتال سیگنال (DSP) ، چهار اسلات کارت رابط WAN با سرعت بالا ، یک اسلات ماژول خدمات داخلی است و قابل استفاده در رک (1 unit) می باشد روتر جایگزین : ISR4321-V/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2901/K9

روتر سیسکو مدل 2901/K9 دارای 2 پورت اترنت یکپارچه 10/100/1000 ، دو اسلات پردازنده دیجیتال سیگنال (DSP) ، چهار اسلات کارت رابط WAN با سرعت بالا ، یک ماژول خدمات داخلی است و قابل استفاده در رک ( 2 unit) می باشد روتر جایگزین : ISR4321/K9

روتر سیسکو مدل CISCO ROUTER 2911-CME-SRST/K9

روتر سیسکو مدل C2911-CME-SRST/K9 دارای 3 پورت اترنت یکپارچه 10/100/1000 ، دو اسلات پردازنده دیجیتال سیگنال (DSP) ، چهار اسلات کارت رابط WAN با سرعت بالا ، یک اسلات ماژول خدماتی ، یک اسلات ماژول خدمات داخلی است و قابل استفاده در رک ( 2 unit) می باشد روتر جایگزین : ISR4331-V/K9