نمایش 1–12 از 29 نتیجه

سوئیچ گیگابایت ۱۰ پورت سیسکو Cisco SG350XG-2F10

 

سوئیچ سیسکو Cisco SG350XG-2F10 یک سوئیچ لایه ی سوم است که دارای 10 پورت 10 گیگابایت Copper و 2 آپلینک SFP با سرعت 10 گیگابایت و همینطور 1 پورت مدیریت 1 گیگابایت می باشد

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco SG350XG-24F

 

سوئیچ سیسکو Cisco SG350XG-24F یک سوئیچ لایه ی سوم است که دارای 2 پورت Copper/SFP با سرعت 10 گیگابایت و 22 پورت SFP با سرعت 10 گیگابایت و همینطور 1 پورت مدیریت 1 گیگابایت می باشد

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco SG350XG-24T

 

سوئیچ سیسکو Cisco SG350XG-24T یک سوئیچ لایه ی سوم است که دارای 2 پورت Copper/SFP با سرعت 10 گیگابایت و 22 پورت Copper با سرعت 10 گیگابایت و همینطور 1 پورت مدیریت 1 گیگابایت می باشد

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت سیسکو Cisco SG350XG-48T

 

سوئیچ سیسکو Cisco SG350XG-48T یک سوئیچ لایه ی سوم است که دارای 2 پورت Copper/SFP با سرعت 10 گیگابایت و 46 پورت Copper با سرعت 10 گیگابایت و همینطور 1 پورت مدیریت 1 گیگابایت می باشد

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco SG350X-24

 

سوئیچ سیسکو Cisco SG350X-24 یک سوئیچ لایه ی سوم است که دارای 24 پورت 10/100/1000 و همینطور 2 پورت SFP با سرعت 10 گیگابایت + 2 پورت Copper/SFP با سرعت 10 گیگابایت  می باشد

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco SG350X-24P

 

سوئیچ سیسکو Cisco SG350X-24P یک سوئیچ لایه ی سوم است که دارای 24 پورت 10/100/1000 PoE و همینطور 2 پورت SFP با سرعت 10 گیگابایت + 2 پورت Copper/SFP با سرعت 10 گیگابایت  می باشد و از قابلیت PoE با توان خروجی 185 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت فول PoE سیسکو Cisco SG350X-24MP

 

سوئیچ سیسکو Cisco SG350X-24MP یک سوئیچ لایه ی سوم است که دارای 24 پورت 10/100/1000 MAX PoE و همینطور 2 پورت SFP با سرعت 10 گیگابایت + 2 پورت Copper/SFP با سرعت 10 گیگابایت  می باشد و از حداکثر PoE با توان خروجی 375 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت سیسکو Cisco SG350X-48

 

سوئیچ سیسکو Cisco SG350X-48 یک سوئیچ لایه ی سوم است که دارای 48 پورت 10/100/1000 و همینطور 2 پورت SFP با سرعت 10 گیگابایت + 2 پورت Copper/SFP با سرعت 10 گیگابایت  می باشد

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت PoE سیسکو Cisco SG350X-48P

 

سوئیچ سیسکو Cisco SG350X-48P یک سوئیچ لایه ی سوم است که دارای 24 پورت 10/100/1000 PoE و همینطور 2 پورت SFP با سرعت 10 گیگابایت + 2 پورت Copper/SFP با سرعت 10 گیگابایت  می باشد و از قابلیت PoE با توان خروجی 375 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۴۸ پورت فول PoE سیسکو Cisco SG350X-48MP

 

سوئیچ سیسکو Cisco SG350X-48MP یک سوئیچ لایه ی سوم است که دارای 48 پورت 10/100/1000 MAX PoE و همینطور 2 پورت SFP با سرعت 10 گیگابایت + 2 پورت Copper/SFP با سرعت 10 گیگابایت  می باشد و از حداکثر PoE با توان خروجی 740 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco SG250X-24

 

سوئیچ سیسکو Cisco SG250X-24 یک سوئیچ لایه ی سوم است که دارای 24 پورت 10/100/1000 و همینطور 2 پورت SFP با سرعت 10 گیگابایت + 2 پورت Copper با سرعت 10 گیگابایت  می باشد

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco SG250X-24P

 

سوئیچ سیسکو Cisco SG250X-24P دارای 24 پورت 10/100/1000 PoE و همینطور 2 پورت SFP با سرعت 10 گیگابایت + 2 پورت Copper با سرعت 10 گیگابایت می باشد و از قابلیت PoE با توان خروجی 195 وات پشتیبانی می کند