سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3560X-24P-E

  سوئیچ گیگابایت WS-C3560X-24PE فعال در لایه ی سوم شبکه دارای 24 پورت گیگابایت اترنت 10/100/1000 PoE و ماژول های آپلینک شبکه می باشد  سیستم عامل این سوئیچ نیز IP Services است و از قابلیت PoE با توان خروجی 435 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3560X-24P-L

  سوئیچ گیگابایت WS-C3560X-24PL فعال در لایه ی دوم شبکه دارای 24 پورت گیگابایت اترنت 10/100/1000 poe و ماژول های آپلینک شبکه می باشد ، سیستم عامل این سوئیچ نیز LAN base استو از قابلیت poe با توان خروجی 435 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت PoE سیسکو Cisco WS-C3560X-24P-S

  سوئیچ گیگابایت WS-C3560X-24PS فعال در لایه ی سوم شبکه دارای 24 پورت گیگابایت اترنت 10/100/1000 PoE و ماژول های آپلینک شبکه با پورت های یک گیگابایتی و ده گیگابایتی می باشد ، سیستم عامل این سوئیچ نیز IP base است و از قابلیت PoE با توان خروجی 435 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت UPoE سیسکو Cisco WS-C3560X-24U-E

  سوئیچ گیگابایت WS-C3560X-24UE فعال در لایه ی سوم شبکه دارای 24 پورت گیگابایت اترنت 10/100/1000 UPoE و ماژول های آپلینک شبکه می باشد  سیستم عامل این سوئیچ نیز IP Services است و از قابلیت UPoE با توان خروجی 800 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت UPoE سیسکو Cisco WS-C3560X-24U-L

  سوئیچ گیگابایت WS-C3560X-24UL فعال در لایه ی دوم شبکه دارای 24 پورت گیگابایت اترنت 10/100/1000 upoe و ماژول های آپلینک شبکه می باشد ، سیستم عامل این سوئیچ نیز LAN base است و از قابلیت upoe با توان خروجی 800 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت UPoE سیسکو Cisco WS-C3560X-24U-S

  سوئیچ گیگابایت WS-C3560X-24US فعال در لایه ی دوم و سوم شبکه دارای 24 پورت گیگابایت اترنت 10/100/1000 UPoE و ماژول های آپلینک شبکه می باشد ، سیستم عامل این سوئیچ نیز IP base است و از قابلیت PoE با توان خروجی 800 وات پشتیبانی می کند

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3560X-24T-E

  سوئیچ گیگابایت WS-C3560X-24TE فعال در لایه ی سوم شبکه دارای 24 پورت گیگابایت اترنت 10/100/1000 و ماژول های آپلینک شبکه می باشد  سیستم عامل این سوئیچ نیز IP Services است

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3560X-24T-L

  سوئیچ گیگابایت WS-C3560X-24TL فعال در لایه ی دوم شبکه دارای 24 پورت گیگابایت اترنت 10/100/1000 و ماژول های آپلینک شبکه می باشد  سیستم عامل این سوئیچ نیز LAN base است

سوئیچ گیگابایت ۲۴ پورت سیسکو Cisco WS-C3560X-24T-S

  سوئیچ گیگابایت WS-C3560X-24TS فعال در لایه ی سوم شبکه دارای 24 پورت گیگابایت اترنت 10/100/1000 و ماژول های آپلینک شبکه با پورت های یک گیگابایتی و ده گیگابایتی می باشد  سیستم عامل این سوئیچ نیز IP base است